Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

EMLAK ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

 

CİNSİ :………………………………………………………..

İLİ :………………………………………………………..

İLÇESİ :………………………………………………………..

MAHALLESİ :………………………………………………………..

SOKAĞI :………………………………………………………..

KAPI NO :………………………………………………………..

PAFTA NO :………………………………………………………..

ADA NO :………………………………………………………..

PARSEL NO :………………………………………………………..

ALICI ………………… ile SATICI ………………… yukarıda kayıtlı emlağın aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.

1 - SATICI, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını (yıllık brüt stopaj dahil) ………………… TL’dan satmayı kabul etmiştir.

2 - Satış bedeline mahsuben, ALICI’dan ………………… TL kaparo alınmıştır.

3 - Satış bedelinin ………………… TL’sı peşin, geri kalanı da ………………… sürede taksitlerle ödenecektir.

4 - Bu sözleşme imzalandıktan sonra, borçlar kanunu’nun 156/2 maddesine göre, taraflardan ALICI, bu emlağı almaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaparoyu geri alamayacaktır. SATICI bu emlağı satmaktan vazgeçerse, kaparoyu iade edecek ve kaparo miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.

5 – ALICI ve SATICI, kendilerine bu sözleşmeyi sağlayan EMLAK KOMİSYONCUSU’na sözleşmenin imzasından itibaren, gerçek satış bedeli üzerinden % ………………… +KDV tutarında hizmet ücreti ödemeyi kabul ederler.

6 – Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini de ödeyecektir.

7 – Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde ………………… Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. … / … /200…

 

 

SATICI                                                ALICI                                  EMLAK KOMİSYONCUSU                                       

hazır emlak sitesi