Tapu Nedir ?

Tapu Nedir ?

Bir arazinin belli bir parçasının ya da üzerine inşa edilmiş olan binanın bağımsız olan her bölümünün yani dairenin sahibini göstermeye yarayan ve Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilmiş olan ve aksi kanıtlanana dek geçerli olan resmi belgeye tapu denmektedir. Halk arasında tapu senedi olarak da bilinen bu belgenin daimi ya da müstakil haklar için de düzenlenebilmesi mümkündür.

Arsa ve yapıların işlemlerinin yapıldığı kayıtların üç devlet kuruluşu tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Bu kuruluşların başında da Tapu daireleri gelmektedir. Bunun yanı sıra belediyeler ve belediyelerin olmadığı yerlerde de bayındırlık müdürlüklerinden izin alınması gerekir. Bir gayrimenkul ile ilgili sağlıklı bilgi alabilmek için ilk olarak gayrimenkulun bulunduğu il, ilçe, mahalle ya da köyle pafta, ada ve parsel numaralarının bilinmesi gerekmektedir. Bu bilgiler de tapu üzerinde açık bir şekilde belirtilir. Sahip olunan tapunun hisseli ya da kat irtifaklı olması gibi durumlar da bulunmaktadır. Hisseli tapu dediğimiz zaman bir mülkiyetin sahibi olan ortakların isimlerinin ve sayılarının açık olarak belirtildiği resmi belge karşımıza çıkmaktadır. Kat irtifaklı tapu ise yapılacak ya da yapılmakta olan binaların üzerine verilen bir belgedir. Bu belge her hak sahibinin kendi yerinin belli olduğunu göstermektedir.

Bir bankadan kredili ev almak istediğiniz zaman kat irtifakı olan daireler için de kredi alınmasının mümkün olduğunu görebilmek mümkündür. Burada kredi miktarının ise tapu ile belirtilen dairenin özelliklerine göre belirlendiği görülmektedir.

hazır emlak sitesi